Hem Logga in


Humanus Utbildning Syd AB grundades 1995

 

Bolaget började sin verksamhet i Karlskrona. Där bedrevs datautbildning (ECDL körkort) samt

SFI (svenska för invandrare) för Statens Invandrarverk (nuvarande Migrationsverket). 1997 flyttade

verksamheten till Hörby kursgård där huvudägarna Skåneregionen hade sitt säte.  Vid samma

tidpunkt fick bolaget också förtroendet att bedriva SFI i Kristianstad.

 

Övriga verksamheter var ECDL-körkort, kunskapslyftsutbildningar såsom orienteringskurser för

långtidsarbetslösa och funktionshindrade,, städutbildningar, hantverksutbildningar med mera.

 

Under slutet av 90-talet tillkom flera verksamheter och orter med uppdrag för Migrationsverket

samt skolutbildningar för Kriminalvården i Karlskrona och Malmö.

 

År 2000 vann bolaget en stor upphandling med SFI-uppdrag för Lunds kommun. Normalt skulle en

SFI-elev vara klar med sin utbildning på 525 timmar. Humanus genomsnittliga utbildningstid

blev 390 timmar.

 

Samma år flyttade företaget sitt huvudkontor till Lund, närmare bestämt postterminalen på

Fabriksgatan.  Som mest befann sig 82 olika nationaliteter under ett och samma tak.

 

Bolaget har genom åren deltagit i olika projekt såsom Växtkraft Mål 3, utveckling av

SFI-undervisning inom ramen för Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Meritportföljen i

Malmö Stad, Främjande av integration i Lunds kommun och andra EU-projekt.

 

2003 bedrev bolaget ett projekt tillsammans med 18 andra företag kallat NOSAM (Nordöstra

Skånes Samorganisation). För detta uppdrag inventerade bolaget samorganisationens kommuner

och deras behov av utbildning. Inom ramen för NOSAM genomfördes utbildningar som till exempel

UGL och olika metoder för organisationsutveckling.

 

Tankarna kring ett Humanus Gymnasium realiserades 2005. Utgångspunkt och grundsyn för vår

gymnasiefriskola var holism, process, kreativ samverkan, personlig utveckling, teknik,

internationalisering och en ny pedagogik. Bolaget skulle skapa ett gymnasium där elever får

utvecklas efter hur samhället ser ut idag, det vill säga ett informationssamhälle med individbaserad

inriktning där var och en får ta ansvar för sig själv och sin framtid.

 

År 2006 vann bolaget en stor upphandling av Svenska för asylsökande för Migrationsverket, ett

uppdrag som idag sträcker sig från Värmland till Skåne och omfattar drygt 30 olika orter.